Concurso de fotografía de alquiler

Concurso de fotografía con premios especiales

OBJECTIU

Dins el marc d’actes commemoratius del seu primer aniversari, Camper Empordà convoca un Concurs fotogràfic que vol recollir i premiar les millors imatges.

El concurs fotogràfic vol donar l’oportunitat a tots els participants que lloguin una autocaravana de la nostra flota de lloguer. Aquest concurs busca seleccionar aquelles imatges que il·lustrin una autocaravana de Camper Empordà, a qualsevol àmbit.

En aquest sentit, el contingut de les fotografies, pot ser tan ampli com l’autor consideri, centrant-se en paisatges naturals, rurals o urbans, persones, obres, objectes, etc…

BASES LEGALS

1 – REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en la convocatòria cal llogar una autocaravana a Camper Empordà durant el període de l’any en curs, presentar les fotos via, preferiblement, per correu electrònic o bé Whatsapp.

– Les fotografies digitals amb el màxim resolució màxima que es pugui
– Data de la fotografia
– Lloc
– Descripció breu

2 – CONTACTE

Direcció de Comunicació / Departament de Màrqueting:

– Correu: lloguer@camperparkemporda.com
РTel̬fon: +34 972 500 449
– Whatsapp: +34 972 500 449

3 – PROCEDIMENT

Han de complir-se aquestes condicions:

• Cada participant pot enviar les seves fotos al llarg del període de convocatòria. Es podran enviar tantes com es vulguin.

• Les fotografies presentades no poden haver estat publicades anteriorment en cap suport professional, inclosos els electrònics, amb l’excepció de xarxes socials d’ús personal. Si la fotografia forma part d’una sèrie, aquesta norma afecta totes les imatges que pertanyin a la mateixa sèrie.

• Estan expressament prohibides les imatges que siguin producte de fotomuntatges. El jurat descartarà qualsevol fotografia que al seu entendre hagi estat sotmesa a manipulacions tals com afegir, suprimir o desplaçar elements visuals de la imatge o que no corresponguin a una captura directa en un espai i un temps simultanis.

• Les imatges rebudes passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic de Camper Empordà, podent-se utilitzar en qualsevol suport físic o digital corporatiu de la Companyia.

• Qualsevol enviament que no s’ajusti a les presents bases serà descartat automàticament pel jurat.

• Camper Empordà garanteix el correcte tractament de les dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

4 – CALENDARI

• El període de participació s’obre l’1 de gener i acaba el 30 de desembre del 2021 a les 24 hores.

• S’obrirà un període de votacions popular a la pàgina d’Instagram per triar el premiat, prèviament elegits pel jurat de Camper Empordà les 10 millors entre els dies 10 de gener i 23 de gener.

• El premi es farà públic el 25 de gener de 2025 a les nostres xarxes socials i la nostra pàgina web. https://camperparkemporda.com

• L’organització no atendrà trucades telefòniques ni respondrà les consultes orals o escrites sobre el concurs. Els participants hauran d’esperar a la publicació del guanyador.

5 – PREMI

PREMI: Xec regal valorat en 250 euros per gastar en el pròxim lloguer, o en la compra d’un vehicle a Camper Empordà.

6 – ACCEPTACIÓ

• La participació en el concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la decisió inapel·lable de jurat.

• El premi es regirà amb les condicions generals i comercials de la venda i el lloguer de Camper Empordà.

• Qualsevol enviament o fotografia que no s’ajusti a les presents bases serà descartat automàticament pel jurat.

• Els participants d’aquest concurs s’obliguen a complir les condicions específiques i generals d’aquest, i el seu no acatament suposarà l’expulsió del participant del concurs i la pèrdua de qualsevol dret sobre ell.

• En el cas de resultar guanyadors, amb l’acceptació d’aquestes bases, els participants autoritzen expressament als organitzadors i patrocinadors, la captació, reproducció o publicació per fotografia, film o qualsevol altre procediment, de la seva imatge, així com la utilització del seu nom i veu, per a fins publicitaris, comercials o de naturalesa anàloga en relació amb el present concurs, podent ser comunicats públicament en qualsevol mitjà, inclòs internet, xarxes socials o pàgines web, sense limitació geogràfica o temporal ni contraprestació econòmica.

• Les fotografies que participin en el present concurs podran ser publicades i difoses a la web de https://camperparkemporda.com i quedar emmagatzemades en ella de forma indefinida.

• Així mateix, les fotografies podran ser publicades en xarxes socials de l’empresa amb fins de promoció del certamen.

• Camper Empordà podrà utilitzar les fotografies en el futur en activitats relacionades amb la promoció posterior del concurs, com, per exemple, exposicions i esdeveniments.

• Els concursants garanteixen que les fotografies que envien per a la participació en el concurs són de la seva autoria o bé que ostenten sobre elles els drets necessaris per participar en aquest concurs complint les condicions establertes en aquestes bases.

• El participant es fa plenament responsable del contingut de les fotografies amb total indemnitat dels organitzadors del concurs i els seus patrocinadors.

• Camper Empordà podrà cancel·lar, en qualsevol moment, el concurs si així ho estima necessari.

• Igualment el premi pot declarar-se desert si no s’obtenen fotografies que s’ajustin a les condicions requerides.

• Els premis no es podran bescanviar per diners. Les persones guanyadores rebran els premis a la data i el lloc que se’ls indiqui, als seus efectes subscriuran els corresponents documents de recepció, corrent a partir d’aquest moment amb tots els riscos, despeses i impostos derivats directament o indirectament de la tinença i propietat. En el cas que el guanyador d’algun dels premis renunciï a ell, aquest premi quedarà desert.

• La no compareixença del guanyador el dia assenyalat per al lliurament del premi suposarà la renúncia al premi.

Fotografia, participa i guanya!
Camper Empordà
Caravan Park Emporda S.L. ©
Todos los derechos reservados