Acord d'empreses de lloguer d'autocaravanes APROCAR​

Objectiu:

Després de la crisi sanitària de la COVID-19 hem decidit establir uns procediments unificats per a la neteja i desinfecció de les Autocaravanes de Lloguer, per tal de garantir uns nivells de desinfecció màxims i donar una total tranquil·litat i seguretat per als nostres clients a l'hora de viatjar amb els nostres vehicles.

Abast:

Tots els vehicles de flota:

Procediment:

Lliuraments i recollides:

Els lliuraments i recollides amb totes les mesures de seguretat en una zona oberta i tot el personal haurà d'anar equipat amb ulleres, guants i mascareta.

Productes de neteja recomanats:

Des APROCAR recomanem a les nostres empreses que per a la desinfecció facin servir els productes publicats pel Ministeri de Sanitat atenent a la norma UNE-EN 14476.

Recomanacions pels nostres clients:

Tots els vehicles de flota:

Des de Camper Park Empordà volem garantir una total tranquil·litat i seguretat per als nostres clients

5/5