Pack entrega

  • Revisió de gas amb certificació homologada.
  • Mànega de gas amb vàlvula de seguretat.
  • Bateria Agm habitacle.
  • Pre-entrega certificada Peugeot.
  • Cunyes anivellació.
  • Cable conexió elèctrica.
  • Protectors solars cabina + estores.
  • Neteja i desinfecció.